Promocja MURATOR 2019!

2019-06-13

ZASADY PROMOCJI

 

- warunkiem skorzystania z promocji jest podanie hasła promocyjnego w mailu zlecającym projekt bądź w rozmowie telefonicznej


- akcja adresowana jest do klientów indywidualnych,


- promocja dotyczy wykonania projektu i objęcia go 100% rabatem w przypadku zamówienia komponentów systemu w ramach tego projektu,


- zlecenie wykonania projektu oznacza akceptacje zasad promocji przez klienta, w szczególności wykonanie projektu zgodnie z cennikiem usług projektowych oferowanych przez poszczególnych partnerów akcji,


- koszt wykonania projektu uzależniony jest od powierzchni działki i stopnia skomplikowania ogrodu wg poniższego schematu:

  • działki o powierzchni do 1000 m2,
  • działki o powierzchni od 1000 do 2000 m2,
  • działki o powierzchni od 2000 m2 – wycena indywidualna,


- projekt zawiera następujące elementy:

  • plan i schemat instalacji,
  • parametry źródła wody, dla którego system został zaprojektowany,
  • szczegółowe schematy montażowe kluczowych elementów,
  • zestawienie komponentów systemu, ew. dodatkowe informacje wg indywidualnych uzgodnień;


- projekt przekazywany jest w formie elektronicznej (plik PDF); Na życzenie może być wydrukowany i wysłany pocztą (wycena indywidualna),


- termin wykonania projektu to maksymalnie 10 dni roboczych, licząc od dnia przekazania wszystkich niezbędnych informacji przez klienta; W sytuacji niestandardowej lub w razie wystąpienia dużego opóźnienia, termin wykonania projektu zostanie uzgodniony z klientem indywidualnie. Istnieje również możliwość przekazania zlecenia do innej firmy uczestniczącej w akcji po uzgodnieniu z klientem;

- promocja dostępna jest w okresie od 15.06 do 31.08.2019, z możliwością dokonania zakupu urządzeń najpóźniej do 15.12.2019;

 

INFORMACJE DOT. PRZYGOTOWANIA PROJEKTU NAWADNIANIA


Przygotowanie dokładnych danych jest kluczowe i w znaczącym stopniu wpływa na efektywność nawadniania w praktyce. Jakie dane zebrać do przygotowania projektu systemu automatycznego nawadniania? Poniżej znajdziesz wykaz informacji niezbędnych zaprojektowania systemu nawadniania.


Broszura „Automatyczne nawadnianie” 


Plan działki - informacje wymagane:

Plan działki może być wykonany odręcznie. Do jego przygotowania polecamy papier milimetrowy lub papier w kratkę. Rysunek powinien być wykonany w skali, najlepiej 1:100, gdzie 1 m w terenie odpowiada 1 cm na papierze. Sugerujemy wykorzystanie gotowych materiałów pomocniczych -  „Informacje do projektu – przewodnik”

Pliki dostarczamy w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej w postaci plików graficznych (bmp, jpg, png, tif i inne) lub pdf. Pliki przygotowane w oparciu o profesjonalny program do projektowania powinny być przesłane w pliku CAD dwg.

- wymiary działki (w metrach),

- określenie i zwymiarowanie obszarów, które mają być nawadniane,

- typ roślinności dla poszczególnych części ogrodu (np. trawnik, rośliny okrywowe, rabaty kwiatowe, byliny, żywopłot, drzewa)

- wskazanie znaczących spadków terenu w granicach działki (zaznaczyć najwyższy i najniższy punkt jeśli różnica wysokości wynosi co najmniej 0,5 m),

- oznaczenie wszelkich urządzeń, zabawek (huśtawki, domki), elementów małej architektury, które znajdują się w obrębie obszaru podlegającemu nawadnianiu,

- miejsce usytuowania źródła wody (miejsce podłączenia zasilania systemu nawadniającego),

- miejsce usytuowania najbliższego źródła energii elektr. (lokalizacja sterownika),

 

Informacje dodatkowe:

- typ gleby: ciężka-gliniasta, lekka-piaszczysta, mieszana,

- ekspozycja na słońce poszczególnych części ogrodu oraz stałe / częste występowanie wiatru z określonego kierunku,

- specyficzne wymagania dotyczące nawadniania określonych roślin (np. dobowe zapotrzebowanie na wodę, konieczność indywidualnego podlewania),

- usytuowanie dodatkowych zaworów poboru wody (jeśli wymagane),

- ograniczenia lub okresowe lokalne zalecenia dotyczące podlewania;
Informację dotyczące źródła wody (wymagane):

- dostępne ciśnienie wody mierzone w kranie, zlokalizowanym możliwe najbliżej przyłącza zasilającego całą posesję. Ciśnienie mierzymy manometrem przy zamkniętym przepływie wody (ciśnienie statyczne) i przy otwartym przepływie (ciśnienie dynamiczne)

- średnica przyłącza wodnego,

- dostępny przepływ wody może być wskazany przed dostawcę wody lub zmierzony samodzielnie - sprawdź jak zmierzyć przepływ - „Informacje do projektu – przewodnik”

 

Preferencje dotyczące systemu nawadniającego (informacje dodatkowe)

- rodzaj sterownika: zewnętrzny / wewnętrzny,

- zdalne sterowanie systemem za pomocą aplikacji na smartfona i sieć wifi

- automatyczna regulacja nawadniania na bazie informacji meteo dostępnych z Internetu (wymagana lokalna sieć wifi),

- kluczowe elementy systemu (zraszacze, elektrozawory) objęte rozszerzoną gwarancją,

- dodatkowe akcesoria ograniczające zużycie wody i chroniące elementy systemu*:

  • bezprzewodowy czujnik deszczu i mrozu (zalecane)
  • czujnik wilgotności gleby (zalecane dla znacznych oszczędności wody)

* standardowy czujnik deszczu jest projektowany i instalowany rutynowo.

 

Im bardziej szczegółowe dane zostaną przekazane projektantowi tym bardziej system nawadniający będzie precyzyjny i dopasowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego!

 

Prześlij swoje dane na projekty@nawodnienia.eu